Προφίλ

  • Ο Παπαγιαννόπουλος Αλέξανδρος είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MSc Banking and Finance του πανεπιστημίου Reading στη Μεγάλη Βρετανία. Υπήρξε ταυτόχρονα με την ιδιότητά του ως λογιστής τραπεζικός υπάλληλος στο κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου στην Τρίπολη για 4,5 χρόνια όπου αποχώρησε μέσω του προγράμματος εθελουσίας εξόδου της Τράπεζας. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και κάτοχος Άδειας Λογιστή-Φοροτεχνικού Α’ Τάξεως.Έχει παρακολουθήσει πλήθος ενημερωτικών σεμιναρίων και ημερίδων πάνω σε θέματα εργατικών, συλλογικών συμβάσεων, φορολογικών θεμάτων, ελεγκτικής, μετασχηματισμών επιχειρήσεων.
  •   Ο Ασκούνης Γέωργιος είναι πτυχιούχος του Λογιστικού Τμήματος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι) Πειραιά. Υπήρξε επί 7 χρόνια βοηθός λογιστής σε μεγάλα λογιστικά γραφεία και 4 χρόνια Λογιστής Α’ στην ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΕ. Είναι μέλος του Oικονομικού Επιμελητηρίου και κάτοχος Άδειας Λογιστή-Φοροτεχνικού Β’ Τάξεως. Έχει παρακολουθήσει πλήθος ενημερωτικών σεμιναρίων και ημερίδων πάνω σε θέματα εργατικών, συλλογικών συμβάσεων, φορολογικών θεμάτων, ελεγκτικής, μετασχηματισμών επιχειρήσεων.
  •  Η Δρίκου Ευαγγελία είναι ασφαλιστική σύμβουλος και πτυχιούχος του τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών

You must be logged in to post a comment.